Junta Directiva

Els membres de la Xunta Directiva de l’Associació d’Alumnes son:

President……Manuel Linares

Tresorer…….Vicenta Peruga

Vocals……….Marcelí García

Paquita Zaragozá

Encarna Feltrer

Fina Feltrer

Conxa Alcocer

Melchor Gómez

Carmen Acero