Equip Directiu

El equip directiu d’esta escola está format per:

Nicolás Marco, Director.

Salvador Feltrer, Cap d’ Estudis

Carles Subiela, Secretari.