Consell Escolar

El Consell Escolar está format per:

Nicolás Marco, director

Salvador Feltrer, Cap d’Estudis

Carles Subiela, secretari

Carmen Feltrer, regidora d’ Educació

Fina Verdeguer, representant alumnes

Mariló Fernández, representant alumnes

Marcel·lí García, representant alumnes